Maki-Sushi

INGREDIENTES:

Arroz para sushi (mira la receta de Arroz Para Sushi)

Sushinori

Mizkan Vinagre

Langostino cocido

Aguacate

Lata Atun

Mayoneza

Dashinomoto

Huevo

Salsa para sushi

Wasabi

Pepino